OFERTA
szeroki zakres usług budowlanych
 • makroniwelacja terenu
 • wykopy i nasypy
 • wymiany gruntu
 • humusowanie
 • podbudowy (drogowe i pod posadzki)
 • nawierzchnie z kostki brukowej

Inwestycje przemysłowe

 • parkingi (maszynowe układanie kostki brukowej)
 • drogi
 • chodniki
 • opaski

 

Klienci prywatni

 • podjazdy, drogi dojazdowe
 • schody i tarasy
 • chodniki, place
 • ogrodzenia

Zapewniamy projekt i kompleskowe wykonanie prac.

 • stabilizacja gruntu rodzimego (cement lub spoiwa hydrauliczne)
 • osuszanie gruntu (wapno lub popioły lotne)

 

Przebieg prac stabilizacyjnych:

 • dozowanie / rozsypywanie spoiw wg wcześniej przygotowanej receptury,
 • mieszanie spoiw z wykorzystaniem recyklerów,
 • sypanie i mieszanie spoiw z gruntem lub kruszywem,
 • wałowanie, zagęszczanie mieszanki,
 • pielęgnacja stabilizacji poprzez polewanie wodą.